6583

Den mindre släktingen är betydligt vanligare, snarare allmän. Den större arten förekommer fortfarande i stora delar av södra och mellersta delarna av landet, dock inte på Gotland och sparsamt längs Norrlands kustland Större vattensalamander är en av Karlstads kommuns elva ansvarsarter. Vi har valt ut ansvarsarterna bland olika arter som är relativt ovanliga i landet, i de flesta fall rödlistade, men där en betydande del av artförekomsten finns i Karlstads kommun. är större vattensalamander, åkergroda och stinkpadda (även kallad strandpadda). Större vattensalamander I Sverige finns två arter av salamandrar: den mindre vattensalamandern, som är relativt vanlig, och den större, som är mer sällsynt.

Stor vattensalamander

  1. Skandinavisk hälsovård alla bolag
  2. Asplunda lanthandel
  3. Sam nurmi dooer

Honorna har ett gult band längs svansens undersida. Huden är vårtig. Under lekperioden utvecklar hanarna en ryggkam och en bredare svans. Större vattensalamander leker på våren i små till medelstora, permanenta vatten-samlingar, som kan vara gårds- och branddammar, grusgropar, lertäkter, naturliga kärr, hällkar, avsnörda kustvikar eller skogstjärnar. Det är ovanligt att vattnen är mindre än 10 meter i diameter och grundare än 0,5 meter. Att vattnet är permanent Den större vattensalamandern Triturus cristatus är ett svansgroddjur. Arten förekommer i Göta- och Svealand.

Utbredningen i Frankrike är uppsplittrad och osäker på grund av att den bastarderar med större vattensalamander. [2] Ekologi.

Stor vattensalamander

Obestämd groda. större vattensalamander (Triturus cristatus) eftersom arten omfattas av ett lagligt Hur stor andel av den flyttade populationen återfinns i mottagardammen. Vuxna individer. Den större vattensalamandern, Triturus cristatus (Laurenti 1768) , är en storvuxen salamander som vanligen är mellan 12-15 cm men i sällsynta  Liten vattensalamander.

Stor vattensalamander

Ansvarsarterna är utvalda bland arter som är relativt ovanliga i landet, i de flesta fall rödlistade, men där en betydande del av artförekomsten finns i Karlstads kommun. Den större vattensalamandern är ett svansgroddjur som är beroende av fuktiga och våta, men ändå varma miljöer för att kunna fullborda sin livscykel. Den större vattensalamandern är fridlyst.
Ce mark database

cristatus) – Finns även i Norden. Större donauvattensalamander (T. dobrogicus) Sydlig större vattensalamander (T. karelinii) Marmorvattensalamander (T.

Gärdenfors (ed.) (2000) Rödlistade arter i Sverige 2000 Kindvall, Oskar (2004) Lista över svenska groddjur baserad på flera källor. Mindre vattensalamander eller liten vattenödla (Lissotriton vulgaris) är ett stjärtgroddjur som hör till gruppen vattensalamandrar.Tillsammans med större vattensalamander kallas mindre vattensalamander även skrattabborre [2]. Större vattensalamander (Triturus cristatus) och mindre vattensalamander (Lissotriton vulgaris) är två av Sveriges 13 groddjursarter. Alla groddjur i Sverige är fridlysta, vilket innebär att det är förbjudet att utan särskilt tillstånd: döda, skada, fånga, eller på annat sätt samla in exemplar.
Esa entreprenor

bästa tandläkare trosa
magiska tradgarden
vad är kort position
bettina skrattar
secretary of housing and urban development

Denna blir bara kring 9 cm medans större vattensalamander kan bli upp till 18 cm lång. Större vattensalamander är en utpekad art i det europeiska nätverket Natura 2000.

Fakta om större vattensalamander I Sverige finns två arter av salamandrar: den mindre vattensalamandern, som är relativt vanlig, och den större, som är betydligt mer sällsynt. Den större vattensalamandern har mörk ovansida och orange buk med mörka fläckar. Som vuxen är den mellan 11 och17 cm lång. Medellivslängden är cirka 9-15 år. Större vattensalamander Större vattensalamander noterades i en trädgårdsdamm som angränsar till de nordvästra delarna av planområdet (fig. 1). Totalt noterades 5 hanar och tre honor i dammen.

D om blir 10-16 cm lång.