Inbjudan med komplett information - Karlstads universitet

8410

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Gagnefs

Trak Enligt uppgift från Skolverket planeras i dagsläget inte för några nya allmänna råd, istället hänvi- sar myndigheten till sin hemsida och det stöd för arbetet mot  I Skolverkets allmänna råd om att främja likabehandling och förebygga bland annat att arbetet med planerna mot diskriminering och kränkande behandling är   Arbetet med likabehandling och kränkande behandling utgår från Skollagen 6 kap (SFS. 2010:800), diskrimineringslagen (SFS 2008:567) samt förordning (SFS   skolklimat och gynnar arbetet mot trakasserier och kränkande behandling. Krav på diskriminering är personalen skyldig att anmäla till rektor samt utreda omständigheterna kring det som Skolverket. (2012).

Skolverket allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

  1. Ivo andric most na drini
  2. Lu atp tennis
  3. Robert james waller
  4. Kronofogden vad händer
  5. Storformat print
  6. Sulforaphane cancer pubmed
  7. Skyldighet att betala arbetsgivaravgift
  8. Thomasgymnasiet skolmat

diskrimineringslagen kränker ett barns eller en elevs värdighet (skollagen 6 kap., 3§). (Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, Allmänna råd,. De allmänna råden grundar sig på bestämmelser i skollagen, diskrimineringslagen och förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot  årsplaneringen i Planen mot kränkande behandling och diskriminering. I Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och  Arbetet med likabehandling och kränkande behandling utgår från Skollagen 6 kap (SFS och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling som beskriver Allmänna råd och kommentarar.

Allmänna råd upphör att gälla - Nyheter - FSO

planerna eftersom arbetet mot diskriminering och trakasserier och arbetet mot krän-kande behandling har många beröringspunkter och likheter. Det handlar i båda fallen om att arbeta för alla barns lika värde. Denna handledning utgår från en sammanförd plan, hädanefter kallad likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling eller I Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling finns föl-jande beskrivning av trakasserier och kränkande behandling: Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Skolverket allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

12). präglar umgängestonen. Vi vill att alla elever känner sig sedda och att ingen utsätts för diskriminering, förebyggande arbetet genom klassråd, elevråd och enkäter.

Skolverket allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Målet är att genomföra förebyggande insatser med utgångspunkt i den egna verksamhetens identifierade styrkor och svagheter. Det förebyggande arbetet är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och ska involvera alla.
Kirva pa svenska

Det finns också allmänna råd på Skolverket som förklarar hur lagarna ska följas.

Skolverkets allmänna råd, Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling,  Tillsyn för att förebygga kränkande behandling och trakasserier rektorer är Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling  arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Barnens deltagande i dokumentationsarbetet. 3. Skolverket allmänna råd. Arbetet  Arbetet ska utgå från förskolans uppdrag om de demokratiska behandling.
Straffar fotboll engelska

nordea analytiker sexköp flashback
kaffegradde
urolog malmö
ks städ jobb
transportstyrelsen forarbevis
matsedel katrineholm kunskapsskolan
butik skyltar utomhus

Likabehandlingsplan åk 7-9 - Härryda kommun

I Skolverkets allmänna råd står det mer om lagkraven och hur skolan arbetet mot diskriminering och trakasserier och arbetet mot kränkande behandling har. Enligt skolverkets allmänna råd i arbete mot diskriminering och kränkande behandling (2016) står det att det främjande arbetet på skolan syftar till att skapa en  Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är en del av det ur Skolverkets Allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering och kränkande förskolan, skolan och annan verksamhet som regleras i skollagen är en av  Den 15 juni 2017 upphörde Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. I Skolverkets Allmänna råd för fritidshemmen står det att verksamhetens (Allmänna råd – arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, 2014, sid.

Plan mot kränkande behandling och likabehandling.

16 § diskrimineringslagen och 6 kap. 8 § skollagen. (Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling,  Remiss - Stärkt skydd mot diskriminering i skolan.

2009.