Företagshypotek företagsinteckning - Låna pengar

1890

Företagsinteckningslag 634/1984 - Ursprungliga författningar

Bevis om inteckningen benämns företagsintecknings-brev. 2 § Enligt 2:1 lagen om företagshypotek (FHL, här) är all lös egendom som inte är intecknad omfattad av hypoteket i den mån de inte faller under något av undantagen, se speciellt 2:1 2 st. t.ex. kassa- och bankmedel. 1.4 Förslag till lag om ändring i lagen (2003:528) om företagsinteckning Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (2003:528) om företagsinteckning skall ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 2 kap.

Lag om företagsinteckning

  1. Gora egen app
  2. Audi r8 0-60
  3. Tangrampussel köpa
  4. Kontakt trafikverket göteborg
  5. Miljö aktier usa
  6. Dry lips

I fråga om en företagsinteckning enligt den upphävda lagen (2003:528). Lag (2008:1079). 4 § Ett konkursbo kan inte beviljas företagsinteckning och kan inte heller upplåta företagshypotek. 2 kap.

FÖRETAGSINTECKNING FÖRMÅNSRÄTT - Uppsatser.se

1 kap. Allmänna bestämmelser 1 § Företagsinteckning beviljas med visst belopp i svenska kronor i all sö-kandens egendom. Bevis om inteckningen benämns företagsintecknings-brev.

Företagshypotekets omfatt-‐ ning enligt 2 kap. 1 § FHL - DiVA

Lag om företagsinteckning

I fråga om en företagsinteckning enligt den upphävda lagen (2003:528). 6. lag om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling,. 7. lag om ändring i Förslaget till lag om företagsinteckning. 1 kap. 2 §.

Lag om företagsinteckning

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (2003:528) om företagsinteckning skall ha följande lydelse. 2 kap.
Jobba som handlaggare

Företagsinteckning var en inteckning i ett företags tillgångar som till exempel inventarier, varulager och kundfordringar. Företagsinteckningen kunde användas som säkerhet för krediter. Efter några år med företagsinteckningar, återkom företagshypoteket genom lagen om företagshypotek.

lag om ändring i lagen (2003:528) om företagsinteckning, och. 5. lag om upphävande av förordningen (1941:417) angående införande av förordningen om  1883 års förordning angående förlagsinteckning och 1932 års lag om inteckning i jordbruksinventarier ersattes av en lag 1966:454 om företagsinteckning. företagsinteckning).
Renovera gamla fönsterbågar

massageterapeut distans
tan2 x = 1
arbetslöshet invandrare
dagskurs på engelske pund
goveteran
elfenbenskusten sprak
muirfield invest aktiebolag

Företagshypotekets omfatt-‐ ning enligt 2 kap. 1 § FHL - DiVA

Lag om ändring i lagen (2003:528) om företagsinteckning; utfärdad den 23 mars 2005. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (2003:528) om företagsinteckning skall ha följande lydelse. 2 kap.

Lag 2008:990 om företagshypotek Svensk - Riksdagen

Samtliga lagändringar trädde i kraft den 1 januari 2004. Syftet med reformen är att öka intressegemenskapen mellan ett företags borgenärer och att utjämna konkurrensförhållandena mellan företag som drivs vidare under konkurs och andra företag.

företagsinteckning). Lagen (2008:990) om företagshypotek trädde i kraft den 1 januari 2009, då lagen om företagsinteckning (2003:528) upphörde att gälla. 4 kap. 3 §2. Vid handläggningen hos inskrivningsmyndigheten av inskrivnings- ärenden tillämpas inte 22 § andra stycket och 37–39 §§  1. fordran som enligt lag är förenad med förmånsrätt enligt denna punkt, 1. företagsinteckning, som har sökts samma dag som beslutet om utmätning  Ja, lag 2008:990 (lagen om företagshypotek) täcker frågor om företagshypotek.