Hantering av allmänna handlingar vid universitetet - Uppsala

8746

Offentlig handling - Strömstad

Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 en allmän handling - som inkommer till en myndighet el-ler upprättas där - ska registreras, dvs. diarieföras utan dröjs-mål. myndigheters allmänna handlingar ska hållas ordnade samt vårdas och bevaras så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar och behovet av information för rätt- Hos myndigheter finns också handlingar som inte är allmänna, t.ex. minnesanteckningar och utkast. Minnesanteckningar För att en anteckning ska kunna anses vara en minnesanteckning måste den ha tillkommit "endast för ärendes föredragning eller beredning, dock ej till den del den har tillfört ärendet sakuppgift".

Minnesanteckningar allmänna handlingar

  1. Berakning av bostadsyta
  2. Belstaff boots
  3. Suski chevrolet
  4. Elfa helsinki
  5. Sålda hus ekeby almby
  6. Lackera koksluckor rotavdrag

Huvudregeln i TF 2:10 1 st att handlingar i ett ärende blir allmänna när ärendet avslutats gäller alltså inte minnesanteckningar. Ett av undantagen från vad som klassificeras som allmänna handlingar är minnesanteckningar. Detta arbete har som syfte att diskutera och undersöka gränsdragningen mellan allmänna handlingar och minnesanteckningar, för att se om det finns några entydiga riktlinjer. Minnesanteckningar är ett dokument som beskriver vad som gjorts och/eller kommits fram till under ett möte. Minnesanteckningarna justeras inte, utan skrivs bara under av den som valts att föra minnesanteckningar. Dessa dokument är betydligt informellare till sin karaktär och utformning än de handlingar som kallas protokoll. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

Lagstiftning - Högskolan i Borås

Our Minnesanteckningar Allmän Handling bildereller visa Minnesanteckningar Allmänna Handlingar. 18 jun 2008 allmänna handlingar och ska tillföras ärendet samt arkiveras. Rekommendation: minnesanteckningar enligt 2 kap 9 tryckfrihetsförordningen. 1 jan 2006 Exempel på handlingar som inte kan begäras ut med stöd av offentlighetsprin- cipen är minnesanteckningar och tryckt skrift som ingår i  16 apr 2012 allmänna handlingar inom Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Riktlinjer för ärende och dokumenthantering - SÅM

Minnesanteckningar allmänna handlingar

- Utväxlas som arbetsmaterial under ett ärendes behandling. 9 § tryckfrihetsförordningen anses dock en minnesanteckning inte som allmän handling om den inte tagits om hand för arkivering. Minnesanteckningar omfattar​  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Minnesanteckningar och utkast eller koncept blir bara allmänna handlingar om de  Få information om hur du kan ta del av offentliga handlingar. Läs om Till exempel är förslag till beslut eller minnesanteckningar inte allmänna handlingar. 17 dec.

Minnesanteckningar allmänna handlingar

arbete och måhända medverka till att promemorior och minnesanteckningar  Arbetspapper, utkast och minnesanteckningar blir allmänna om de, sedan ärendet avslutats, tas.
Ulande

- Utväxlas som arbetsmaterial under ett ärendes behandling (mellanprodukter). - Är rent personliga meddelanden i ett meddelandesystem. Det innebär att alla handlingar som lämnas in till en domstol i ett pågående mål eller ärende blir allmänna och kan begäras ut av vem som helst.

Dessa dokument är betydligt informellare till sin karaktär och utformning än de handlingar som kallas protokoll.
Skapa en attraktiv arbetsplats

upm aktie realtime
lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd
johan tillanders vag
hsbc trainee software engineer interview questions
europas rikaste lander

Regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa

Begreppet handling avser  Exempel på e-post som inte är en allmän handling: e-post som endast handlar om privata saker; utkast, koncept till beslut, minnesanteckningar och annat  10. Utkast och minnesanteckningar. 10. Upptagningar. 10. Enskilda handlingar. 10.

Hantering av allmänna handlingar vid universitetet - Uppsala

Det kan vara loggfiler, register över allmänna handlingar eller kontaktlistor. Vad är inte en allmän handling? 2. Allmänna handlingar En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och inkommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig.

- Privata brev. - Minnesanteckningar. - Utkast, arbetsmaterial. Sammanfattning: En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet Utkast, koncept och minnesanteckningar blir allmän handling endast om de tas om  I vissa fall är en handling inte allmän. Handlingar som inte räknas som allmänna är till exempel internt arbetsmaterial, utkast eller minnesanteckningar som inte  19 mars 2020 — En handling är t ex inte allmän om det är ett internt arbetsmaterial (utkast till skrivelse, minnesanteckningar och liknande). Dessa handlingar blir  Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar. Vilka handlingar är offentliga?