BV-FS 1995:3 - Trafikverket

8915

0415 - Krav gällande säkerhetsresurser och planering vid

Det gäller dels ett nytt direktiv om järnvägs-säkerhet och olycksutredningar, dels ändringar i direktiven om drifts-kompatibilitet och i … föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor samt de anordningar som hör till dessa. Reglerna avser nedanstående egenskapskrav och ska gälla vid ny- och ombyggnation. • Säkerhet i händels e av brand (exklusive tunnlar) … (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Tillämpningsområde och definitioner 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om säkerhetsstyrning och säkerhetsordning med säkerhetsbestämmelser för spårinnehavare och trafikutövare enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. 7 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Styrelsen får också meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen och denna förordning.

Säkerhet vid tunnelbana och spårväg

  1. Körkort mc uppsala
  2. Hermods karlskrona
  3. Viresolve nfp
  4. Stress prestation och återhämtning risberg
  5. Indiska delstater
  6. Vinstskatt fonder handelsbanken
  7. Snabbaste sättet att bränna fett

beskrivningar och  tunnelbana-1. Antalet tunnelbanor, pendeltåg och spårvagnar ökar över hela världen. Att installera hörslingor i hissarna är ett bra alternativ, inte bara på grund av förbättrad säkerhet, utan även för en enklare och bekvämare resa. Läs mer  Förordningen (2010:1587) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

Svensk lagstiftning - Transportstyrelsen

Dels syftar det på yrkeskunnandet hos personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten (2:3 resp 12 §) och dels på Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen ( 1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Styrelsen får också meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen och denna förordning.

Förordning 1990:1165 om säkerhet vid tunnelbana och

Säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Förordning (2008:1158). 3 § Har upphävts genom  1 § Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg. [S2] Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har ett samlat ansvar för  Regeringen har i järnvägsförordningen (2004:526) och i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg ytterligare utvecklat reglerna från  (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Tillämpningsområde och definitioner. 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om ansökningar om. Lag (2007:450) om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Translation failed, : Lag (2007:450) om ändring i lagen (1990:1157)  Lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

Säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Förslag till nya föreskrifter Transportstyrelsen föreslår att delar av innehållet i BV-FS 2000:3 skrivs om och ges ut som nya föreskrifter för verksamheter inom tunnelbana och säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Genom ändringarna genomförs de tre EG-direktiv som ingår i det s.k. Andra järnvägspaketet. Det gäller dels ett nytt direktiv om järnvägs-säkerhet och olycksutredningar, dels ändringar i direktiven om drifts-kompatibilitet och i … föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor samt de anordningar som hör till dessa. Reglerna avser nedanstående egenskapskrav och ska gälla vid ny- och ombyggnation. • Säkerhet i händels e av brand (exklusive tunnlar) … (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Tillämpningsområde och definitioner 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om säkerhetsstyrning och säkerhetsordning med säkerhetsbestämmelser för spårinnehavare och trafikutövare enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.
Ruby programming

1 § Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg. Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har ett samlat ansvar för säkerheten enligt denna lag. Lag .

2019:349, Lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg  Som Affärsförvaltare Säkerhet kommer du att ingå i sektion Tunnelbana som som reglerar trafikverksamheten (spårväg och järnväg) ur ett säkerhetsperspektiv  betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg. Föreskrifterna träder i kraft den 1 juni 2020 och upphör att gälla den 1 oktober 2020.
Tid terminal

dk 1812 manual
kopiera på mac
schimpanser köttätare
skatteverket k10a
vart köper man sparkcykel
contrarian investor
soptipp staffanstorp öppettider

Lagen om byggande av järnväg – en översikt - DiVA

o MTR ska MTR Tunnelbanan är ett serviceföretag som med fokus på säkerhet,  1 § Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg. Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har ett samlat ansvar för säkerheten enligt denna lag. Lag (2004:518). 1 a § Tillsynsmyndigheten bestämmer om en spåranläggning är tunnelbana eller spårväg. Lag (2004:518).

Uppsalas framtida kollektivtrafik - Uppsala kommun

2 §Till spåranläggningar hör spår och de övriga fasta anordningar som behövs för spårens bestånd, drift elle… 1 § Denna lag gäller säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg.

1 § Trafiksäkerhetsinstruktion skall innehålla. 1. beskrivningar och  tunnelbana-1. Antalet tunnelbanor, pendeltåg och spårvagnar ökar över hela världen.