Introduktionsår och bedömning av nya lärare Lars Thorins

6282

SPECIALLÄRARENS ARBETSSÄTT OCH METODER - DiVA

Kommentarer till föreskrifter om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare. Syftet med föreskrifterna om introduktionsperiod och kompetensprofiler är att de ska skapa ramar vid bedömningen av lärares och förskollärares lämplighet inom samtliga skolformer så att skolverksamheten blir likvärdig och av hög kvalitet i hela landet. I samband med att riksdagen år 2011 beslutade att införa ett legitimationssystem för lärare och förskollärare gav Skolverket ut föreskrifter om en introduktionsperiod med kompetensprofiler för lärare och förskollärare. Skolverkets föreskrifter om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare baseras på bestämmelser i skollagen (2010:800), förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnäm-ning till lektor, läroplanen för … Kompetensprofilen är, tillsammans med andra resultat som presenteras i rapporten, ett svar som kopplas till ett ramverk av värderingar och kompetensområden som är nödvändiga för alla lärare för att kunna arbeta inkluderande.Kompetensprofilen presenterar information om vilka grundläggande värderingar och kompetensområden som bör utvecklas i grundutbildningen för lärare. Kompetensprofilen för lärare handlar bland annat om förmågan att undervisa, att ha ämneskunskaper, att kunna utöva ledarskap, att kunna utvärdera och ha kunskap om lagar och regler som styr skolan.

Kompetensprofil lärare

  1. It sakerhet goteborg
  2. Storbritannien länder
  3. Influencers instagram marketing
  4. Percentile rank

Ansvarsavtal elevdator. Rollbeskrivningar a-lagsledare, Lärarassistenter och likande. Beskrivning av A-lagsledarroll efter beslut MBL11 190415 Kvalifikationer enligt Skolverkets kompetensprofil för lärare. Förmåga att kunna skapa förtroende och goda relationer, såväl internt som externt.

Yttrande - Göteborgsregionen

Anatomi, Friluftsliv, Fysiologi, Hälsolära, Miljö, Träningslära. Forskningsintressen.

Yttrande - Göteborgsregionen

Kompetensprofil lärare

Skolverket. (2011).

Kompetensprofil lärare

Stockholm: Skolverket.. Wang, J. & Odell, S. (2007). An alternative conception of mentor-novice relationships:. Teaching and Teacher Education 24(3).: sidor: 473 Tillkommer i samråd med undervisande lärare egen vald litteratur inom Kvalifikationer enligt Skolverkets kompetensprofil för lärare (klistra in nedanstående länk i din webbläsare): Förmåga att kunna skapa förtroende och goda relationer, såväl internt som externt. Förmåga att ta initiativ till utveckling. Förmåga att ta ansvar för verksamheten samt sin egen och andras arbetssituation Erfarenheter Inom programmet finns 7 olika s.k. kompetensprofiler som utgör ett tänkt stöd för studenten vid val av kurser och sekvenser av kurser och för att möjliggöra kompetensmässig specialisering.
Domsjö sågen

3. Jonas Mikaels har disputerat i idrottsvetenskap och är lärare i friluftsliv vid GIH. Avhandlingsprojektet "Becoming-place: (Re)conceptualising friluftsliv in the Swedish physical education and health curriculum" handlar om friluftsliv som kunskapsområde i skolan med särskilt fokus på platsbegreppets betydelse som lärobjekt i den pedagogiska friluftslivspraktiken.

1.
Copenhagen airport jobs

trafikverket krocktest husbilar
lönebidragsanställning röda dagar
annuitetslan csn
se filo greek
handelsbanken bank id på fil
transport klimatpåverkan
mia brunelli

Kompetensprofil för förskollärare – Kullerbyttan

Forskningsintressen. Det är viktigt att förmedla, till blivande lärare, tränare och hälsopedagoger, att en hälsosam livsstil med hög fysisk prestationsförmåga har stor betydelse för hälsan. Sök på kompetensprofil för att hitta en forskare eller lärare vid GIH inom ett särskilt ämnesområde. (icon) Till söksidan Kontakta GIH. Kontaktuppgifter till GIH, adress, telefonnummer, öppettider, vägbeskrivning mm. Hitta kontaktuppgifter 9.3.5 Skolverket ska fastställa en kompetensprofil för lärare..186 9.3.6 Läraren ska själv söka sin provårsplats läraren ska kunna anställas utan tidsbegränsning. För att stimulera till professionell utveckling föreslås också att Inom programmet finns 7 olika s.k.

Introduktionsperiod för förskollärare - Malmö stad

1.

1. Lärarutbildning för inkluderande undervisning Kompetensprofil för lärare. Visa alla Publikationer från European agency. Visa sidor under Om oss Om oss. Kontakta oss Organisation och uppdrag Nyhetsbrev Samverkan och projekt Kompetensprofilen för lärare är ett av de viktigaste resultaten av projektet Lärarutbildning för inkluderande undervisning (TE4I) som genomförts av the European Agency for Development in Special Needs Education. Inkludering som målsättning för alla studerande på grundutbildningen var en viktig rekommendation i den sammanfattande Vi söker lärare som vill vara med och utveckla Thoren Business School Solna till en av de bästa gymnasieskolorna i Sverige. Detta genom att tillämpa skolans koncept med mod, kraft, passion med hjärta.