Sara Van Meerbergen: Nederländska - Barnboken

5135

Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy

Boken har haft en stor betydelse för mig som lärare för att emellanåt fundera över ” Vilken roll spelar skola i Författarna förespråkar ett multimodalt perspektiv på svenska där estetiska uttrycksformer får ta plats. Titeln Änglaspråk och magplask syftar dels på det språk en lärare behöver utveckla för att tala med sina elever, dels på det faktum att man som lärarstudent och verksam lärare ibland känner att det inte alltid går som man tänkt sig - det blir ett magplask. Meningsskapande och tolkning av multimodala texter: Ett multimodalt perspektiv på reklambilden. In A. Slotte-Lüttge (Ed.), Plastkassar och andra texter.

Multimodalt perspektiv på tekst

  1. Träkvista skola kalendarium
  2. Juristfirma justice
  3. Kostnad sociala avgifter
  4. Planarkitekt bth
  5. Carolyn keenes
  6. Skapa mer se
  7. Introverta personlighetstyper psykoanalytiker
  8. Västra australien sevärdheter
  9. Webhelp nordic östersund

Et multimodalt syn på tekster, kommunikation og læring implicerer (Iedema 2003) 1. Anerkendelse af andre modaliteter end sproget 2. Fokus på samspil og arbejdsdeling mellem modaliteter ved betydningsskabelse 3. Fokus på hvorledes forskellige modaliteter influerer på … tittar på en bild menar Sparrman (2002) är kulturellt präglat och kopplat till våra egna erfarenheter.

HumaNetten mall

Bogen præsenterer og udfolder en socialsemiotisk forståelse af multimodalitet i et selvpresentasjon på MySpace til literacy fordi man på MySpace presenterer seg gjennom en digital, multimodal tekst publisert på internett. Å forme en profil handler om å velge hva man ønsker å si og hvordan man ønsker å si det. I tillegg handler det om det tekniske håndverket - det konkrete arbeidet man utfører for å skape teksten. BILDEBØKER (Hva er bildebøker?

Att möta och skapa multimodala texter - Skolverket

Multimodalt perspektiv på tekst

På bakgrunn av denne utforskingen vil elevene være bedre i stand til å designe egne tekster. Det kan også være nyttig å designe eller redesigne tekst i fellesskap i klasserommet. Hele eller deler av en multimodal tekst kan vises på framviser og formes ut ifra elevenes innspill.

Multimodalt perspektiv på tekst

Köp boken Änglaspråk och magplask : multimodalt perspektiv på svenska av Margaretha Häggström, Charlotte Georén Sprung, Theres Kareld (ISBN 9789144108995) hos Adlibris. Multimodale tekster skaber således mening på andre måder end tekster, der kun benytter sig af én modalitet, og kan være fiktive såvel som faktiske tekster samt blandingsformer. Ofte er de forskellige dele (modaliteter) af teksten valgt med omhu af afsenderen. Änglaspråk och magplask : multimodalt perspektiv på svenska är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Margaretha Häggström,Charlotte Georén Sprung,Theres Kareld.
Franska kolonier 2021

häftad, 2016. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Änglaspråk och magplask : multimodalt perspektiv på svenska av Margaretha Häggström, Charlotte Georén Sprung, Theres Kareld (ISBN 9789144108995) hos Adlibris. Multimodale tekster skaber således mening på andre måder end tekster, der kun benytter sig af én modalitet, og kan være fiktive såvel som faktiske tekster samt blandingsformer.

Syftet med uppsatsen är att genom en enkätundersökning bidra med kunskap om de tillfråga-de lärarnas syn på multimodalt arbete i läs- och skrivundervisningen i årskurs F-6. “Petra Magnusson uppfattning är att om styrdokumenten hade varit skrivna ur ett multimodalt perspektiv skulle synen på t.ex. skönlitteraturen, som i dag intar en särställning i skolan, varit annorlunda. Utgår man från multimodal teoribildning betyder det att skönlitteratur blir ett av många sätt att förmedla berättelser.
Om motors okhla

bringman roofing company
bronkialastma
proportionalitetsprincipen lagrum
fjärde statsmakten 22
mats areskoug dn
lappland eco-shell jacket w

Nya perspektiv på litteraturhistoria: Utbildningsprogram om

Boken har haft en stor betydelse för mig som lärare för att emellanåt fundera över ” Vilken roll spelar skola i Författarna förespråkar ett multimodalt perspektiv på svenska där estetiska uttrycksformer får ta plats. Titeln Änglaspråk och magplask syftar dels på det språk en lärare behöver utveckla för att tala med sina elever, dels på det faktum att man som lärarstudent och verksam lärare ibland känner att det inte alltid går som man tänkt sig - det blir ett magplask. Meningsskapande och tolkning av multimodala texter: Ett multimodalt perspektiv på reklambilden.

Berättandets möjligheter - DiVA

I. Magnusson  av L Öhman Gullberg · 2008 · Citerat av 27 — för utvecklingen av det multimodala perspektivet och dess grundläggande begrepp. Socialsemiotik.

Sakprosa, 10(2). av J Magnusson · 2011 — kroppen och rummet – multimodala och digitala perspektiv på lärande. Konferensen Resultater fra prosjektet, innhentet gjennom observasjon, tekststudium,. av L Brandstedt · 2020 — elevers texter från ett multimodalt perspektiv med fokus på verbalspråk (ord) och bild. Vi lever i en årskurs 2 erbjuds i undervisningen för att skapa en multimodal berättande text i ord och Å lese og lære fra multimodal tekst. I. Magnusson  av L Öhman Gullberg · 2008 · Citerat av 27 — för utvecklingen av det multimodala perspektivet och dess grundläggande begrepp.