2017-06-02 Upphandlingshandledning - Robertsfors kommun

5639

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

2 197 545 SEK (209 000 EUR). 54 938 615 SEK (5 225 000 EUR) I LOU uppgår direktupphandlingsgränsen till 28 procent av tröskelvärdet och i LUF till 26 procent. Eftersom tröskelvärdena höjs i svenska kronor per den 1 januari 2020 påverkas således även direktupphandlingsgränserna som därmed höjs till 615 312 kr enligt LOU och till 1 142 723 kr enligt LUF. Nya tröskelvärden för offentlig upphandling enligt LOU Varor och tjänster – statliga myndigheter Euro – 134 000 SEK – 1 169 378 . Varor och tjänster – Kommuner, landsting, allmännyttiga bolag, föreningar, stiftelser Euro – 207 000 SEK – 1 806 427 . Byggentreprenader- Samtliga upphandlande myndigheter Euro – 5 186 000 SEK Under direktupphandlingsgränsen. En direktupphandling kan vara möjlig om värdet uppgår till högst 615 312 kronor för organisationer som lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU) och 1 142 723 kronor för organisationer som lyder under lagen om upphandling i försörjningssektorerna (LUF) eller lagen om försvars- och säkerhetsupphandling (LUFS).

Troskelvarden lou

  1. Hr dhl
  2. Humana växjö äldreboende
  3. Betingat vederlag
  4. Amorteringsfritt bolan

Avgör om LOU och kommunens inköpsregelverk omfattar även begagnade varor. Formella upphandlingar enligt LOU/LUF. Tröskelvärden: LOU 1,9 MKR , LUF 3,8MKR. Digital anskaffningsanmälan – intern digital e-tjänst.

Nya tröskelvärden vartannat år - Inköpsrådet

NVV. Naturvårdsverket. SOU lagstiftningen/troskelvarden/] Hämtad den 2017-05-22   .se/regler-och-lagstiftning/troskelvarden-och-direktupphandlingsgranser/ Om undantaget i artikel 42, direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet), som i svensk rätt  Lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145) riktar sig mot myndig- heter så som staten, lagstiftningen/troskelvarden/ [2018-04-24].

Riktlinjer för upphandling och inköp i Aneby Kommun

Troskelvarden lou

54 938 615 SEK (5 225 000 EUR) Nya tröskelvärden för offentlig upphandling enligt LOU Varor och tjänster – statliga myndigheter Euro – 134 000 SEK – 1 169 378 . Varor och tjänster – Kommuner, landsting, allmännyttiga bolag, föreningar, stiftelser Euro – 207 000 SEK – 1 806 427 . Byggentreprenader- Samtliga upphandlande myndigheter Euro – 5 186 000 SEK I LOU uppgår direktupphandlingsgränsen till 28 procent av tröskelvärdet och i LUF till 26 procent. Eftersom tröskelvärdena höjs i svenska kronor per den 1 januari 2020 påverkas således även direktupphandlingsgränserna som därmed höjs till 615 312 kr enligt LOU och till 1 142 723 kr enligt LUF. Nya tröskelvärden – LOU 22 december, 2017. Europeiska kommissionen har beslutat om att nya tröskelvärden ska gälla från och med den 1 januari 2018. Detta LOU ska tillämpas.

Troskelvarden lou

54 938 615 SEK (5 225 000 EUR) Nya tröskelvärden för offentlig upphandling enligt LOU Varor och tjänster – statliga myndigheter Euro – 134 000 SEK – 1 169 378 . Varor och tjänster – Kommuner, landsting, allmännyttiga bolag, föreningar, stiftelser Euro – 207 000 SEK – 1 806 427 . Byggentreprenader- Samtliga upphandlande myndigheter Euro – 5 186 000 SEK I LOU uppgår direktupphandlingsgränsen till 28 procent av tröskelvärdet och i LUF till 26 procent. Eftersom tröskelvärdena höjs i svenska kronor per den 1 januari 2020 påverkas således även direktupphandlingsgränserna som därmed höjs till 615 312 kr enligt LOU och till 1 142 723 kr enligt LUF. Nya tröskelvärden – LOU 22 december, 2017. Europeiska kommissionen har beslutat om att nya tröskelvärden ska gälla från och med den 1 januari 2018. Detta LOU ska tillämpas. Den upphandlande myndigheten har då inte möjlighet att välja att tillämpa 19 kap.
Youtube bager rajko

NVV. Naturvårdsverket.

Cirkulär. 1996100.pdf. Kontakta SKR. Har du en fråga med anledning av det  Genom att följa LOU och genomföra upphandlingar bidrar kommunen För mer information om tröskelvärde och tröskelvärdebelopp besök  och om upphandlingen kan beräknas överstiga vissa i lagen angivna s.k.
Skapa onlinekurser gratis

traningsskolan
iu print
cto london 2021
bilpriser pro
planerad engelska

Upphandlingsreglemente för Tyresö kommun Innehåll SYFTE

Lagen om offentlig upphandling, LOU, har regler för det. Reglerna om  av M Jonsson · 2012 — Syftet med lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, är en garanti 3 kap. innehåller bestämmelserna om de tröskelvärden som avgör vilka bestäm-‐. LOU och LUF är de regelverk som styr en offentlig upphandling i syfte att öka konkurrensen på den offentliga marknaden. Lagarna är uppbyggda kring de  Upphandling av tjänster enligt avdelning A i bilaga till LOU som beräknas överstiga gällande tröskelvärde skall ske som öppen eller selektiv upphandling (LOU  Kontakta oss gärna om du har frågor eller planerar en upphandling.

Upphandling av sociala tjänster

Det har Europeiska kommissionen beslutat. Direktupphandlingsgränserna, som beräknas som en procentsats av tröskelvärdena, kommer att påverkas av detta.

Varor och tjänster – Kommuner, landsting, allmännyttiga bolag, föreningar, stiftelser Euro – 207 000 SEK – 1 806 427 . Byggentreprenader- Samtliga upphandlande myndigheter Euro – 5 186 000 SEK I LOU uppgår direktupphandlingsgränsen till 28 procent av tröskelvärdet och i LUF till 26 procent. Eftersom tröskelvärdena höjs i svenska kronor per den 1 januari 2020 påverkas således även direktupphandlingsgränserna som därmed höjs till 615 312 kr enligt LOU och till 1 142 723 kr enligt LUF. Nya tröskelvärden – LOU 22 december, 2017. Europeiska kommissionen har beslutat om att nya tröskelvärden ska gälla från och med den 1 januari 2018. Detta LOU ska tillämpas. Den upphandlande myndigheten har då inte möjlighet att välja att tillämpa 19 kap.