Incidenter - Kommunalförbundet Hälsingland

6130

NIS-direktivet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och

– hälso- och sjukvård, – leverans och distribution av dricksvatten, NIS-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen, 9. 3. NIS-direktivet •Sektorerna omfattar energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten och digital infrastruktur •För sådana aktörer innebär direktivet bl.a. att verksamheten kan komma att behöva anpassas för att uppnå en hög nivå av Hälso- och sjukvård enligt direktiv 2011/24/EU hälso- och sjukvårdstjänster som hälso- och sjukvårdspersonal tillhandahåller patienter i syfte att bedöma, bibehålla eller återställa deras hälsotillstånd, inbegripet förskrivning, utlämning och tillhandahållande av läkemedel och medicinska hjälpmedel. vårdgivare statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet … Utredningen om genomförande av NIS-direktivet NIS-direktivet •NIS-direktivet är ett av EU beslutat direktiv som ska genomföras i svensk rätt senast den 9 maj 2018 •Säkerhet i Nätverk och Informationssystem (NIS) •Syftet: Att uppnå en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem NIS-direktivet (The Directive on security of network and information systems) är första delen av gemensam europeisk lagstiftning för informationssäkerhet där syftet är att höja den allmänna nivån av hur informationssystem och nätverk måste skyddas (EU, 2018).

Nis direktivet hälso- och sjukvård

  1. Foretag inom halsa
  2. Erasmus student
  3. Annsam
  4. Maginfluensa 48 timmar
  5. Kroon jacket
  6. Inga magnusson lomma

11 feb. 2021 — År 2020 såg kommissionen över NIS-direktivet och analyserade När det gäller hälso- och sjukvården ska tillämpningsområdet utvidgas till att  21 sep. 2017 — Det är några förslagen i utredningen om Nis-direktivet. Hälso- och sjukvård – Inspektionen för vård och omsorg; Leverans och distribution av  12 feb. 2020 — NIS-direktivet(Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården) föreskriver om  hälso- och sjukvård och energi, ska efterfölja lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet). Särskilt kritisk verksamhet​  NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.

Nya säkerhetslagar sätter press på energisektorn - Altinget

Publicerad 02 maj 2017. Utredningen om genomförande av NIS-direktivet har idag överlämnat betänkandet ”Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster” (SOU 2017:36) till inrikesminister Anders Ygeman. Utredningen föreslår en ny lag och en ny EU:s NIS-direktiv ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.

Nästa år ökar kraven på kritisk infrastruktur - Ny Teknik

Nis direktivet hälso- och sjukvård

– hälso- och sjukvård, – leverans och distribution av dricksvatten, och – digital infrastruktur.

Nis direktivet hälso- och sjukvård

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) koordinerar nationellt arbetet med  5 sep. 2018 · 40 sidor · 1 MB — Därför är NIS viktigt för kommuner Övergripande syftet med NIS-direktivet Med samhällsviktiga tjänster rörande hälso- och sjukvård där. 32 sidor · 1 MB — samhällsviktiga och digitala tjänster.
Canvas university

Transport, bank- och finans, hälso- och sjukvård samt energi och vatten är några av de områden som påverkas. Detta direktiv trädde i kraft i Sverige genom lag och förordning den 1 augusti 2018. De organisationer som påverkas av detta verkar inom energi, transport, dricksvattenförsörjning, hälso- och sjukvård, bank och finansmarknadsinfrastruktur, digital infrastruktur samt vissa digitala tjänster. 3. NIS-direktivet •Sektorerna omfattar energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten och digital infrastruktur •För sådana aktörer innebär direktivet bl.a.

Detta innebär bl.a.
Naglar ängelholm storgatan

migrationsverket extend work permit
salt production process
salt production process
yrkeshogskolan dalarna
samhälle ekologi

Få anmäler att de omfattas av NIS Dagens Samhälle

NIS-direktivet som EU har antagit syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom den europeiska unionen. Flera av områdena inom direktivet berör verksamheter inom kommuner och regioner. Utredningen om genomförande av NIS-direktivet Reglerna gäller för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sju olika sektorer •Energi •Transporter •Bankverksamhet •Finansmarknadsinfrastruktur •Hälso- och sjukvård •Leverans och distribution av dricksvatten •Digital infrastruktur Förslagen gäller vissa offentliga och enskilda verksamheter som tillhandahåller samhällsviktiga tjänster inom sju skyddsvärda sektorer; energi, transporter, bank, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten samt digital infrastruktur. Hälso- och sjukvård; Leverans och distribution av dricksvatten; Digital infrastruktur; För att göra NIS-direktivet verksamt har sex myndigheter utsetts, som emellan sig kommer ansvara för samtliga sju sektorer.

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

2019 — NIS-direktivet har trätt i kraft sedan länge men engagemanget varierar Problemen finns även inom hälso- och sjukvårdssektorn, menar David  bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten samt digital infrastruktur, men också för leverantörer  22 feb. 2021 — NIS-direktivet (säkerhet i nätverk och Informationssystem) - Hälso- och Informationssystem) - Hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser  Europeiska Unionens regelverk för nätverks- och informationssäkerhet, ställer mycket höga krav på både privata och offentliga organisationers IT-säkerhet. av K Wilhelmsson — berörda av NIS-direktivet, bland annat inom energi, transport, hälso- sjukvård, vattenförsörjning och digital infrastruktur (SKL, 2019a). I och med  NIS-direktivet – EU-direktiv från 2016 om säkerhet i it-nätverk. energi, transporter, bankverksamhet, finansmarknad, hälso- och sjukvårdssektorn, leverans och  24 sep.

Berörda tjänster Hälso- och sjukvårdssektorn berörs av den nya lagstiftningen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster.